1. Hernieuwbare diesel

    Hernieuwbare, synthetische diesel is 100% fossielvrij en draagt het brandstoflabel XTL. Deze synthetische diesel valt onder de EN15940-norm. Niet alle dieselmotoren zijn geschikt om op deze brandstof te rijden. Rij je met een dieselmotor die ouder is dan Euro 5 (dus Euro 4 of lager), ga dan na of de importeur van het merk van jouw auto het gebruik van hernieuwbare diesel met brandstoflabel XTL toestaat. Als dat zo is, valt het gebruik ervan onder de garanties van de auto.

  2. B7

    Als hernieuwbare diesel tot maximaal 30% is bijgemengd met fossiele diesel, is het mengsel nog steeds een standaarddiesel met brandstoflabel B7. Je auto kan daar dus probleemloos op rijden.

  3. Biodiesel

    Naast hernieuwbare diesel bestaat er ook biodiesel. Biodiesel, ook wel FAME genoemd, mag tot 7% worden bijgemengd in de standaarddiesel. Deze standaarddiesel kan in elk dieselvoertuig worden gebruikt en heeft als brandstoflabel B7.

Veelgestelde Vragen