1. De voordelen

    Trucks met gasmotoren komen zo uit de fabriek, maar ook bestaande dieselmotoren kunnen aangepast worden tot gasmotor. Rijden op gas biedt veel voordelen. Zo produceren gasmotoren minder uitstoot van fijnstof in vergelijking met dieselmotoren. De uitstoot van NOx blijft vergelijkbaar. Ook rijden trucks op gas stiller dan trucks met een dieselmotor. Wel hebben voertuigen op gas een grotere tank nodig voor dezelfde afstand als voertuigen op dieselbrandstof, of zullen deze vaker moeten worden bijgetankt moeten worden bijgetankt.

  2. LNG en LPG

    Bij je brandstofleverancier kun je nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van 100% bio-LNG of een mengvorm. Het produceren en tanken van bio-LNG is technisch mogelijk, maar op dit moment is de brandstof nog nauwelijks beschikbaar in Nederland. Een truck die op LPG rijdt, kan in principe ook 100% groen rijden, maar ook groene LPG is in Nederland nog niet beschikbaar. Er wordt hard aan gewerkt om de bio-LNG en groene LPG ook hier verkrijgbaar te maken.

Veelgestelde Vragen