1. Elektrisch rijden

    Zeker als er op groene stroom gereden wordt, maakt elektrisch rijden zero-emissietransport mogelijk. Het voordeel van elektrische aandrijving is dat deze motoren voldoen aan de strenge CO2-normen die Brussel vanaf 2030 aan motoren voor zwaar bedrijfsverkeer stelt.

    In Nederland rijden al veel bussen met een batterij-elektrische aandrijving. Met elektrische trucks wordt op dit moment veel geëxperimenteerd. Ook voor zwaar wegvervoer wordt de elektrische aandrijving onderzocht. Veel hangt af van de benodigde energieopslag in de batterij en het oplaadvermogen van de motor. Voor zwaar verkeer is bovendien de energiedichtheid van de energiedrager van belang. Op dit moment vindt daarom veel onderzoek plaats naar of en hoe voertuigen voor zwaar wegtransport batterij-elektrisch kunnen rijden. Hybride voertuigen vormen een goede optie. In landen als Zweden, Duitsland en Frankrijk zijn ook andere opties op de markt: denk bijvoorbeeld aan de trolleybussen in Hamburg of Nancy.

  2. Waterstofelektrische aandrijving

    Ook waterstofelektrische aandrijving is mogelijk. Door waterstof opgewekte hernieuwbare elektriciteit kan worden opgeslagen met directe elektrolyse in waterstof. Dat systeem maakt 100% fossielvrij rijden op groene waterstof mogelijk.

  3. E-fuels

    Door een speciale opslagtechniek kunnen waterstof en hernieuwbare elektriciteit ook worden omgezet in hernieuwbare brandstoffen die lijken op de conventionele brandstoffen waar voertuigen nu op rijden, zoals diesel of gas. De brandstoffen die door middel van deze techniek, ook wel power-to-gas of power-to-liquid genoemd, worden vervaardigd, zullen naar verwachting in het komende decennium op de markt komen.

Veelgestelde vragen