1. Kosteneffectiever produceren

    Goed dat je de opties voor duurzaam rijden verkent! Op de markt zijn aangepaste motoren verkrijgbaar voor alternatieve hernieuwbare brandstoffen zoals bio-DME en ED95. Deze hernieuwbare dieselvervangers worden vooral interessant als ze op grote schaal kosteneffectief te produceren zijn. Alternatieve brandstoffen als bio-DME of ED95, of andere opties als ethanol of bio-methanol, kunnen in dat geval een goedkope hernieuwbare brandstofoptie worden.

  2. Betere beschikbaarheid

    De motoren die op DME en ED95 kunnen rijden, zijn al ontwikkeld en presteren goed op de verminderde uitstoot van lokale emissies. Op dit moment zijn hernieuwbare brandstoffen als bio-DME of ED95, of andere opties als ethanol of bio-methanol echter nauwelijks beschikbaar aan de pomp. Wel is het mogelijk de brandstoffen snel beschikbaar te maken op besloten vulpunten. Wellicht kunnen partijen in de toekomst zelfs thuisbezorging gaan aanbieden.

    Hoe deze opties zich verder gaan ontwikkelen en hoe de kosten gaan uitpakken, zal door voortdurende ontwikkelingen en demonstraties van kennis en innovaties op korte termijn verder duidelijk worden. Lees ook de presentaties van het kennisseminar Engine Developments and Renewable Fuel Option.

Veelgestelde vragen