De diesel blends

  1. HVO

    Op dit moment is de meest voorkomende hernieuwbare diesel voor trucks gemaakt van Hydrotreated Vegetable Oils (HVO). Het is ook al mogelijk om hernieuwbare diesel te maken van andere grondstoffen als houtachtige reststromen. We raden je aan om een voertuig met een zo nieuw mogelijke dieselmotor aan te schaffen, omdat de meeste nieuwe dieselmotoren zijn vrijgegeven voor het gebruik van 100% hernieuwbare diesel. Deze hernieuwbare diesel valt onder de brandstofspecificatie EN15940. Vraag bij de importeur van het automerk of deze het gebruik van EN15940 brandstoffen in de Euro V- en VI-dieselmotors toestaan.

  2. BtL

    Naar verwachting zal in de komende jaren ook biomass to liquid (BtL) op de markt komen. Die BtL wordt gemaakt van uiteenlopende grondstoffen. Deze ontwikkeling verbreedt de grondstoffenbasis en daarmee het beschikbare aanbod voor hernieuwbare diesel.

  3. E-diesel

    Op korte termijn zal er hernieuwbare diesel op basis van hernieuwbare elektriciteit gecombineerd met waterstof beschikbaar komen. Dit is een manier om hernieuwbare brandstof te ontwikkelen voor bestaande verbrandingsmotoren op de markt.