Dit is biomassa

Biomassa van houtresten, restafval, rioolslib en ongebruikte delen van gewassen is een uitstekende grondstof voor biobrandstoffen. Zo maken we goed gebruik van reststromen.

Van biomassa naar brandstof

Met moderne technieken maken we van de biomassa hernieuwbare biobrandstoffen die we ook nu al gebruiken in onze verbrandingsmotoren.

Nu gebruiken

Duurzame biobrandstoffen kunnen direct in de motoren van onze auto’s, vliegtuigen en schepen.

Meer
 CO2-opname

De koolstof die vrijkomt bij verbranding van biobrandstoffen, wordt door planten weer uit de atmosfeer gehaald.

Win win win

Conclusie: met biomassa hebben we een hernieuwbare voorraad groene koolstof die we duurzaam kunnen gebruiken. Hoe meer biomassa, hoe meer groen. Zo is de cirkel rond en hebben we fossiel niet meer nodig. Onze leefomgeving wordt gezonder, onze biobased economy sterker en Nederland fossielvrij.

Meer weten over de initiatiefnemers?

Driven By Nature is een initiatief van Platform Duurzame Biobrandstoffen. We zetten ons in voor het terugdringen van fossiele brandstoffen in de transportsector. Door de productie en het gebruik van hernieuwbare biobrandstoffen aan te jagen, kunnen we bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs.