Bijmengen van biobrandstoffen is strikt geregeld. Alle motoren zijn door de fabrikant afgesteld op bestaande brandstofstandaarden. Deze standaarden regelen op Europees niveau hoeveel biobrandstof er mag worden bijgemengd. Biobrandstoffen in het brandstofmengsel moeten dus voldoen aan deze afspraken. Dit zorgt ervoor dat voertuig en brandstof goed functioneren. Als de biobrandstof voldoet aan de standaard mag het gebruikt worden.