Het korte antwoord is: biobrandstof vervangt fossiel.

Het broeikaseffect komt door uitstoot van steeds meer CO2 in de atmosfeer, afkomstig van fossiele brandstoffen. Gebruik van biobrandstoffen doorbreekt dit. Bij biobrandstoffen is de kringloop als volgt: planten nemen koolstof uit de lucht op en gebruiken het als bouwstof. Van deze bouwstof wordt brandstof gemaakt. Verbranding geeft weer koolstof die planten weer opnemen: een gesloten kringloop en geen toenemende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.