Door de vraag naar fossielvrije alternatieven voor transport stijgt de vraag naar biobrandstoffen. Dit vergroot de vraag naar groene grondstoffen. Deze vraag leidt tot meer productie en daarvoor moeten we meer grondstoffenstromen (zoals onbenutte reststromen) op een lang-volhoudbare, duurzame manier gaan organiseren.

Dit zijn deels dezelfde grondstoffen die ook nodig zijn voor andere producten in de biobased economy. Zo organiseert de vraag naar biobrandstoffen ook de grondstoffen voor bijvoorbeeld de groene chemie.