De in Nederland gebruikte biobrandstoffen in diesel zijn bijna volledig gemaakt van afval- en reststromen. Groengas wordt veelal gewonnen uit (riool)waterzuivering. Voor benzine komen de bijgemengde biobrandstoffen (voornamelijk ethanol) in grote mate uit gewas-gebaseerde grondstoffen. De brandstoffen kunnen in Nederland zijn gemaakt of ingekocht van buitenlandse (meestal Europese) bedrijven.

Lees hierover ook deze blog van Eric van den Heuvel, directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen.