Biobrandstoffen bieden scheepvaart een snelle en eenvoudige manier om de CO2 te reduceren. Wereldwijd stoten de vijftien grootste schepen op stookolie net zoveel zwavel uit als alle auto’s op aarde. Biobrandstoffen zijn intrinsiek zwavelarm en leveren direct een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit voor zeevaart.

Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft een studie uitgezet naar de belangrijke biobrandstoffen voor binnenvaart en zeevaart. Deze studie is te vinden in de infotheek of bij ons op te vragen. Stuur daarvoor een mail.

Nederland is een belangrijke leverancier voor brandstoffen voor internationale scheepvaart. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft de ambitie om Nederland koploper te maken in hernieuwbare fossielvrije brandstoffen voor scheepvaart.