Over E10
De meeste benzineauto’s in Nederland zijn geschikt om op E10 te rijden. Wil je zeker weten of jouw voertuig op E10 kan rijden, dan kan je dat op de volgende manieren nagaan:
• Bij auto’s geproduceerd na oktober 2018 staat op de tankklep of bij de tankvulopening een sticker met de aanduiding E10.
• staat daar niets over het percentage ethanol, raadpleeg dan het instructieboekje of vraag het na bij je autodealer of merkimporteur.
• Je kunt het ook nagaan op www.e10check.nl.

Benzinerijders die Euro 95 benzine tanken, rijden al bijna 10 jaar op een mix van maximaal 5% ethanol. Vanaf najaar 2019 bestaat de Euro 95 E10 uit maximaal 10% ethanol. (Kan ook minder zijn, maar niet meer).

Wat te doen als E10 niet kan?
Er is Euro98 verkrijgbaar voor voertuigen die niet op E10 kunnen rijden.

Kost rijden op E10 meer?
Ethanol bevat iets minder energie per liter dan benzine. Dus op basis hiervan kan de auto mogelijk, op een volle tank berekend, enkele kilometers minder ver komen. Toch blijkt dat niet uit de testen.

Ik hoor dat er technische problemen kunnen zijn met E10?
Ons zijn geen concrete technische problemen bekend. Sommigen menen doordat ethanol in aard wateraantrekkend is er problemen kunnen ontstaan. Er zitten juist additieven in de brandstof die dit compenseren.

Ik rijd op een motor, bromfiets, scooter, kan ik op E10 rijden?
Dat kan je nagaan door bij de tankvulopening te kijken of daar E10 (of een maximaal percentage ethanol in de brandstof) wordt aangegeven als brandstof die getankt mag worden. Ook staat die informatie veelal in het instructieboekje. Staat er geen aanduiding voor E10 of informatie over het ethanolpercentage, vraag het dan bij de verkoper/ importeur of check dit op www.e10check.nl.

Waarom rijden op E10?
Met rijden op E10 besparen benzinerijders in Nederland gezamenlijk bijna 1 miljoen ton CO₂ per jaar ten opzichte van 100% fossiele benzine. Ethanol is een hernieuwbare brandstof en voegt veel minder fossiele CO₂ toe aan de atmosfeer dan de traditionele benzine.

Platform Duurzame Biobrandstoffen wil dat hernieuwbare brandstoffen voor de automobilist goedkoper worden ten opzichte van de fossiele opties.
Europa zet accijnstarieven op basis van volume, dus op een liter of kg brandstof. Een accijns op basis van energie-inhoud is voor alle brandstoffen een betere basis. Want het gaat om het energieverbruik. Doel is dat het energieverbruik per gereden KM zo laag mogelijk is. Wat is nu het geval bij ethanol? De accijns op basis van volume zorgt ervoor dat ethanol per eenheid energie 1,5 keer zwaarder belast wordt dan benzine. Dat maakt ethanol oneerlijk duur, terwijl je deze brandstof wil bevoordelen omdat hij een lagere klimaatimpact heeft. Door brandstoffen op energie-inhoud te belasten verdwijnt dat verschil.

Verder heft Nederland accijns op brandstoffen ongeacht het aandeel hernieuwbaar. Zo is met de laatste accijnsstijging in januari 2020 zowel de hernieuwbare brandstoffen als de fossiele brandstoffen even hoog belast. De hernieuwbare brandstoffen zorgen voor een verlaging van de fossiele CO₂-emissies. Het zou beter zijn om een onderscheid te maken en het fossiele aandeel hoger te belasten dan het hernieuwbare deel in de brandstof. Op deze manier kan Nederland zorgen dat de groene brandstofoptie goedkoper wordt voor de automobilist.