In Nederland hebben biobrandstoffen die bijgemengd worden in diesel het grootste aandeel van alle biobrandstoffen (68%). Ze worden volledig gemaakt van afval- en reststromen, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. Voor in benzine bijgemengde biobrandstoffen (31% aandeel van totale biobrandstoffen) komen de, gewasgebaseerde, grondstoffen voornamelijk uit Europa. Groengas (1% van het totaal) voor voertuigen met gasmotor is afkomstig van biogas, onder meer geproduceerd bij riool- en waterzuiveringsinstallaties. (bron: NEa-jaarraportage over 2017)

Deze infographic geeft aan hoeveel biobrandstoffen uit afval- en reststromen worden gemaakt.