In de biobased economie vervangen we fossiele grondstoffen voor organische — dus voortdurend hernieuwbare — grondstoffen. Nu steunt onze economie voor een zeer belangrijk deel op fossiele grondstoffen. Dit heeft grotere nadelen (CO2 uitstoot, klimaatverandering, schaarste). In nauwe samenhang met de biobased economy komt de circulaire economie op, waarbij het de bedoeling is om producten steeds langer te gebruiken, hergebruik te stimuleren en recycling optimaliseren.