• CNG staat voor Compressed Natural Gas en is letterlijk samengeperst aardgas, of bio-CNG in geval van groengas. Compressed Biogas (CBG) is de ‘echte’ term, maar voor het begrip gebruiken we bio-CNG.
  • LNG staat voor Liquified Natural Gas en is vloeibaar gemaakt aardgas, bio-LNG is gemaakt van vloeibaar gemaakt biogas.
  • LPG staat voor Liquified Petroleum Gas en is géén aardgas maar een restproduct, een vloeibaar gemaakt mengsel van gassen dat vrijkomt bij de raffinage van ruwe olie.

Een auto kan bij vrijgave slechts geschikt gemaakt worden voor een van de drie gassoorten. Vraag uw autobedrijf en gasinbouwstation naar de mogelijkheden.