• CNG staat voor Compressed Natural Gas en is letterlijk samengeperst aardgas, of bio-CNG in geval van groengas. Compressed Biogas (CBG) is de ‘echte’ term, maar voor het begrip gebruiken we bio-CNG.
  • LNG staat voor Liquified Natural Gas en is vloeibaar gemaakt aardgas, bio-LNG is gemaakt van biogas.
  • LPG staat voor Liquified Petroleum Gas en is géén aardgas maar een restproduct, een vloeibaar gemaakt mengsel van gassen dat vrijkomt bij de raffinage van ruwe olie.