Benzinebrandstof labels zijn te kenmerken door de ronde vorm. Het getal na de E geeft het maximumpercentage biobrandstof dat bij gemengd mag worden. In E5 zit dus maximaal 5% biobrandstof en in E10, maximaal 10% brandstof. E85 bestaat maar liefst uit maximaal 85% biobrandstof, momenteel zijn er maar enkele tankstations die dit leveren in Nederland.

Dieselbrandstof labels zijn te herkennen aan hun vierkantige vorm. Het getal na de B geeft het maximumpercentage biodiesel dat bijgemengd mag worden. In B7 zit dus 7% biodiesel, maar kan ook tot 30% hernieuwbare synthetische diesel bevatten. Een B10 bevat 10% biodiesel. XTL is het brandstoflabel voor volledig synthetisch brandstoffen. Hieronder vallen zowel GTL, gemaakt van fossiel gas en HVO dit is 100% hernieuwbare diesel.

Het label voor gasvormige brandstoffen is te herkennen aan de ruitachtige vorm. Waterstof is H2. Voor de uitleg van CNG, LPG en LNG zie link. Groengas, bio-CNG en bio-LNG en groene waterstof vallen dus onder het label van gasvormige brandstoffen.